Osobní rozvoj

Cvičení pro osobní a partnerský rozvoj

Nenabídneme Vám hotová "moudra" a vzletná hesla. Věříme, víme a přistupujeme k Vám dle zásady, že u seberozvíjení Vy sám/a nejlépe víte co právě a jak potřebujete vyřešit. My Vám pouze pomáháme najít odpovědi. Neřešíme parciální malé problémy, vytržené z celku - snažíme se společně Váš život uchopit v jeho těžišti a poctivým cvičením najít a dosahovat smysluplné cíle, které si přejete realizovat.

Nabízíme služby metodika a trenéra při samostatném rozvíjení Vaší osobnosti, kariéry a partnerského života. Nabízíme ucelený tréningový systém a koučink trenéra pro Vaši samostatnou práci na sobě pro dosahování potřebných výsledků, osobní rovnováhy, spokojenosti.

Vycházíme z několika set let staré a prověřené evropské zkušenosti a tradice cvičení osobního a osobnostního rozvoje. Duchovní cvičení pro osobní rozvoj vychází z evropských filosofických tradic. Touto metodikou prošlo mnoho skvělých osobností (např: Konrad Adenauer a další)

Axiomy koučinku pro osobní, osobnostní, kariérní a partnerský rozvoj

   1. Fakt osobního bytí, dar života a prožitek vlastní existence a odpovědnosti
   2. Správný výběr prostředků pro vlastní sebe-uskutečnění
   3. Anamnéze, Katarze, Smíření
   4. Čerpání životní energie
   5. Emotivní rovnováha, Rozlišování emocí
   6. Kontemplace ideálu
   7. Reforma života - plán osobního rozvoje
   8. Proces mikro-rozhodování - jak se rozhodovat
   9. Zvládání negativních skutečností - využívání i negativních zkušeností pro Váš rozvoj
   10. Základní sebe-disciplína 
   11. Kontemplace osobních darů
   12. Cyklický rozvoj, Pravidelné osobní setkávání, Individuální tempo

 

Etapy koučinku pro osobní, osobnostní, kariérní a partnerský rozvoj

  

Poptejte nezávazně konzultaci

 

 

 

 

"Uspořádání vlastního života bez rozhodování se pod vlivem nezřízených náklonností"

 

 RSS Koucink Praha