Osobní rozvoj

Nabídka osobního rozvoje

Nenabídneme Vám hotová "moudra" a vzletná hesla. Věříme, víme a přistupujeme k Vám dle zásady, že u koučinku vy sám/a nejlépe víte co právě a jak potřebujete vyřešit. My Vám pouze pomáháme najít odpovědi. Neřešíme parciální malé problémy, vytržené z celku - snažíme se společně Váš život uchopit v jeho těžišti a cvičením najít a dosahovat smysluplné cíle, které si přejete realizovat.

Nabízíme služby metodika a trenéra při samostatném rozvíjení Vaší osobnosti, kariéry a partnerského života. Nabízíme ucelený tréningový systém pro Vaši samostatnou práci na sobě pro dosahování potřebných výsledků, osobní rovnováhy, spokojenosti.

Vycházíme z několika set let staré a prověřené evropské zkušenosti a tradice. Koučink pro osobní rozvoj vychází z evropských filozofických tradic. Touto metodikou prošlo mnoho skvělých osobností (např. Anthony de Mello).

 

Axiomy osobního rozvoje

   1. Prožitek vlastní existence a odpovědnosti
   2. Správný výběr prostředků pro vlastní sebeuskutečnění
   3. Anamnéze, katarze, odpuštění
   4. Čerpání životní energie
   5. Emotivní rovnováha
   6. Ideál
   7. Plán osobního rozvoje
   8. Jak se rozhodovat
   9. Zvládání negativních skutečností (využívání i negativních zkušeností)
   10. Základní sebedisciplína 
   11. Osobní dary
   12. Cyklický rozvoj

  

Poptejte nezávazně konzultaci

 

 

 

 

"Uspořádání vlastního života bez rozhodování se pod vlivem nezřízených náklonností"

 

 RSS Koucink Praha